Bæredygtighed

Bæredygtighed er i dag en livsstil med det formål at beskytte jorden og sætte rammen for en livskvalitet, som kan sikre vores planets overlevelse. En bæredygtig verden kræver både, at den enkelte tager ansvar, men også at vi løfter i flok på lokalt og globalt plan.

Vi er dedikeret til og inspireret af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals – SDG). I vores forretningsmodel har vi identificeret fire verdensmål, som vi fokuserer på.

Verdensmål 1, 5 og 8
Produktionen af kurvene skaber og bibeholder jobs, det skaber økonomisk vækst og fremmer ligestilling mellem kønnene i Nordghana. Flettearbejdet er hovedsageligt udført af kvinder. Det er en udfordring for kvinder på landet at finde arbejde og få en stabil indtægt, da de oftest er eneansvarlige for hus, madlavning og børn, men at flette kurve er et arbejde, som kan udføres alle steder og på alle tidspunkter. Indtægten hjælper kvinderne til at købe mad og andre ting til husholdningen, samt sende deres børn i skole og dermed løfter dette arbejde hele lokalsamfundet.

Verdensmål 12
Vores drøm er at sælge produkter af en høj kvalitet, som kan gå i arv fra barn til barn og generation til generation.
Vores kurve og madrasser er lavet af 100% bæredygtige, naturlige og økologiske materialer, hvilket er godt for både naturen og vores kunder.

I vores arbejde med bæredygtighed har vi derudover besluttet at fokusere på menneskerettigheder. Vi gør dette ved at følge FN’s Guiding Principles on Business and Human Rights. Denne retningslinje er godkendt af FN’s Menneskerettighedsråd, og vi mener, at dette er den rette vej til at udvikle og sikre en bæredygtig virksomhed.

Vi arbejder hårdt for at sikre, at vi ikke har negativ påvirkning på menneskerettigheder, samtidig med at vi har fokus på at støtte de samme rettigheder i vores værdikæde.