Bæredygtighed

Bæredygtighed er i dag en livsstil med det formål at beskytte jorden og sætte rammen for en livskvalitet, som kan sikre vores planets overlevelse. En bæredygtig verden kræver både, at den enkelte tager ansvar, men også at vi løfter i flok på lokalt og globalt plan.

Efia er dedikeret til og inspireret af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals – SDG). Efia har særlig fokus på tre verdensmål.

Verdensmål 1 og 5
Produktionen af kurvene skaber og bibeholder jobs, det skaber økonomisk vækst og fremmer ligestilling mellem kønnene i Nordghana. Flettearbejdet er hovedsageligt udført af kvinder. Det er en udfordring for kvinder på landet at finde arbejde og få en stabil indtægt, da de oftest er eneansvarlige for hus, madlavning og børn, men at flette kurve er et arbejde, som kan udføres alle steder og på alle tidspunkter. Indtægten hjælper kvinderne til at købe mad og andre ting til husholdningen, samt sende deres børn i skole og dermed løfter dette arbejde hele lokalsamfundet.

Verdensmål 12
Det er min drøm er at sælge produkter af en høj kvalitet, som kan gå i arv fra barn til barn og generation til generation.
Efia kurve og madrasser er lavet af naturlige og økologiske materialer, hvilket er godt for både naturen og vores kunder.

Ved arbejdet med bæredygtighed har jeg derudover besluttet at fokusere på menneskerettigheder. Dette gør jeg ved at følge FN’s Guiding Principles on Business and Human Rights. Denne retningslinje er godkendt af FN’s Menneskerettighedsråd, og jeg mener, at dette er den rette vej til at udvikle og sikre en bæredygtig virksomhed.